Podaci o firmi
Dinarski žiro račun:
220-13529-51 ProCredit Banka

Devizni žiro račun IBAN:
RS35205007010042894447
 
SWIFT: KOBBRSBG Komercijalna banka

PIB 101595356 
matični broj 08690251 
šifra delatnosti 60250